“Iedzīvotāji ne vien tika pie kvalitatīva dzeramā ūdens, bet arī ietaupīja naudu.”

“Iedzīvotāji ne vien tika pie kvalitatīva dzeramā ūdens, bet arī ietaupīja naudu.”

Roberts Bulāns

Biķernieku ielas 16 un 16A iedzīvotājiem tika piegādāts nekvalitatīvs dzeramais ūdens. “Civinity” piedāvāja šo situāciju atrisināt, uzstādot kvalitatīvus mājas ievada filtrus ar automātisko skalošanu. Pēc to uzstādīšanas ūdens kvalitāte uzlabojās. 

Ņemot vēra, ka iepriekš tika piegādāts nekvalitatīvs ūdens, tika pieprasīts pārrēķins no iepriekšējā ūdens piegādātāja. 

Iedzīvotāji ne vien tika pie kvalitatīva dzeramā ūdens, bet arī ietaupīja naudu.