“Civinity” uzsāk 8 miljonu eiro obligāciju emisiju, piedāvājot investoriem 5% gada procentu likmi

2021.10.01

“Civinity” uzsāk 8 miljonu eiro obligāciju emisiju, piedāvājot investoriem 5% gada procentu likmi

“Civinity”, kas ir viena no lielākajām ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu grupām Baltijas valstīs, publiskas izplatīšanas veidā uzsāk obligāciju emisiju un plāno iegūt 8 miljonus eiro. Mērķis ir izmantot šos līdzekļus uzņēmuma jauno investīciju finansēšanai un 2017. gadā emitēto obligāciju pārfinansēšanai.

Obligāciju emisija nodrošinās “Civinity” stratēģijā paredzēto projektu realizāciju un ļaus veikt papildu investīcijas būtiskāko uzņēmējdarbības procesu digitalizācijas un automatizācijas pasākumos, izstrādāt jaunus digitālos produktus un uzlabot klientu apkalpošanu. Daļa iegūto līdzekļu tiks izmantota arī 2017. gadā emitēto obligāciju pārfinansēšanai.

“Mēs uzskatām obligāciju emisiju par veiksmīgu soli “Civinity” ilgtermiņa stratēģijas ieviešanā, lai kļūtu par tirgus līderi ēku apsaimniekošanas un inženiertehnisko risinājumu tirgus uzlabošanā Baltijas valstīs un ārpus tām,” stāsta Deividas Jacka, “Civinity” grupas akcionārs un izpilddirektors.

Divu gadu parādzīmju izplatīšana notiks vienā divu nedēļu garā fāzē. “Civinity” obligācijas tiks piedāvātas privātajiem un institucionālajiem investoriem ar gada procentu likmi 5%. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 EUR. 

Obligācijas izplata AB “Šiaulių bankas”, juridiskās konsultācijas uzņēmumam sniedz juridiskais birojs “TGS Baltic”. Uzņēmuma emitētās obligācijas tiks iekļautas “Nasdaq Vilnius” pārvaldītajā “First North” alternatīvajā vērtspapīru tirgū.

“Ir plānots, ka “Civinity” obligāciju emisija piesaistīs lielu investoru uzmanību, jo uzņēmums darbojas necikliskas uzņēmējdarbības sektorā, un tam ir skaidra ilgtermiņa stratēģija, kura tiek veiksmīgi īstenota,” stāsta Tomas Varenbergas, “Šiaulių bankas” Tirgus un akciju departamenta direktors.

“Civinity” uzsāk savu pirmo publisko obligāciju emisiju, taču šis nav pirmais solis obligāciju tirgū – pirms 4 gadiem uzņēmums nepubliskas izplatīšanas veidā veica 11 miljonu vērtu obligāciju emisiju, kuras izpirka neatkarīgas Polijas investīciju sabiedrības “Credit Value Investments” (CVI) pārvaldāmie fondi. 

“Ir plānots, ka “Civinity” obligāciju emisija piesaistīs lielu investoru uzmanību, jo uzņēmums darbojas necikliskas uzņēmējdarbības sektorā, un tam ir skaidra ilgtermiņa stratēģija, kura tiek veiksmīgi īstenota.”

Tomas Varenbergas, “Šiaulių bankas” Tirgus un akciju departamenta direktors

BŪTISKS BRĪDINĀJUMS: 

Šis paziņojums nav paredzēts izplatīšanai Amerikas Savienoto Valstu ziņu aģentūrām vai citās vietās, kurās šāda izplatīšana ir nepiemērota. Atsevišķās jurisdikcijās var būt ar likumu noteikti ierobežojumi šāda paziņojuma un citas ar publisku piedāvājumu saistītas informācijas izplatīšanai. Personai, kuras rīcībā var nonākt šis paziņojums vai cita ar to saistīta informācija, jābūt informētai par šādiem ierobežojumiem un tie jāievēro.

Šis paziņojums nav piedāvājums vai aicinājums iegādāties AB “Civinity” (turpmāk “Uzņēmums”) vērtspapīrus, un nekādā veidā nav saistīts ar nekādu šādu piedāvājumu vai aicinājumu. Jebkāds vērtspapīru piedāvājums tiks veikts  saskaņā ar 2021. gada 30. septembrī Uzņēmuma publicētajā Informatīvajā dokumentā (turpmāk “Informatīvais dokuments”) doto informāciju. Vienīgais juridiski saistošais dokuments, kas sniedz informāciju par Uzņēmumu un Uzņēmuma vērtspapīru piedāvājumu, un vērtspapīru iekļaušanu “First North” alternatīvajā vērtspapīru tirgū, ir Informatīvais dokuments, kurš, tāpat kā citi saistītie dokumenti, ir pieejams Uzņēmuma mājaslapā (www.civinity.com). 

Pirms lēmuma par investīcijām pieņemšanas, potenciālajiem investoriem iesakām iepazīties ar Informatīvā dokumenta saturu, lai izprastu visus iespējamos riskus un sekas, kas saistītas ar lēmumu ieguldīt Uzņēmuma obligācijās. Informatīvais dokuments sagatavots, pamatojoties uz to, ka vienīgais Uzņēmuma obligāciju publiskais piedāvājums būs to publiskais piedāvājums Lietuvas Republikā.

Šajā paziņojumā minētās obligācijas nav un netiks reģistrētas atbilstoši Amerikas Savienoto Valstu 1933. gada Vērtspapīru likumam (U.S. Securities Act 1933) ar grozījumiem, līdz ar to Obligācijas nav atļauts piedāvāt vai pārdot Amerikas Savienotajās Valstīs vai ASV pilsoņiem, izņemot saskaņā ar Amerikas Savienoto Valstu Vērtspapīru likumā noteiktajiem izņēmumus. Publisks vērstpapīru piedāvājums Amerikas Savienotajās Valstīs netiks veikts.