Jūrmalā apdrošināta lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku pilsētā

2021.03.17

Jūrmalā apdrošināta lielākā daļa daudzdzīvokļu ēku pilsētā

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu grupa CIVINITY no šā gada ir sākusi ieviest daudzdzīvokļu māju kopīpašumā esošo daļu apdrošināšanu.  Grupas sastāvā esošā uzņēmuma SIA “Jūrmalas namsaimnieks” apsaimniekotās vairāk kā 340 daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, no šā gada ir apdrošinātas, tādā veidā pasargājot īpašniekus no ievērojamiem izdevumiem dažādos avārijas un nelaimes gadījumos.  Šī ir viena no retajām praksēm Latvijā, kad pārvaldnieks veic daudzīvokļu māju apdrošināšanu, un līdz ar šo soli vairāk kā 75% daudzdzīvokļu ēku Jūrmalas pilsētā ir apdrošinātas. 

Daudzdzīvokļu māju apdrošināšana pasargā dzīvokļu īpašniekus no liekām raizēm un tēriņiem un būs finansiāls atbalsts gadījumos, ja tiks bojāts īpašums.

“Jūrmalas namsaimnieks” ir apdrošinājis mājas pret pēkšņiem un iepriekš neparedzētiem gadījumiem, kas var iestāties sekojošu notikumu rezultātā – plašiem ugunsgrēkiem, sprāgušiem gāzes baloniem, vētras norautiem jumtiem, krusas radītiem zaudējumiem vai uz ēkas uzkritušiem kokiem un sniega slodzes radītiem zaudējumiem. Tāpat uz negadījumu apdrošināšanu attiecas arī  inženiertehnisko bojājumu pārrāvumi, kā, piemēram, ūdens, apkures vai kanalizācijas sistēmu. Nelaimes un avārijas situācijas gadījumā, atlīdzināti tiks ne tikai pašas mājas kopīpašumam radītie zaudējumi, bet arī nepieciešamās izmaksas, lai atjaunotu bojātās kopīpašumā esošās komunikācijas. 

“Apdrošināšanu reizēm mēdz dēvēt par iepriekš apmaksātu nelaimes likvidēšanu. Un tieši tā uz to arī raugāmies.  Uzskatu, ka Latvijā būtu jānosaka obligāta daudzdzīvokļu māju apdrošināšana, līdzīgi kā tas ir ar autotransportu. Tas nozīmētu ne tikai mazāku finanšu slogu iedzīvotājiem, bet līdz ar to arī drošību dzīvokļu īpašniekiem. Laikā, kad ik pa brīdim sabiedrībā uzvirmo diskusijas par padomju laikos celto sērijveida namu turpmāko nākotni, un, ņemot vērā to, ka arī šādās ēkās joprojām tiek pirkti un pārdoti dzīvokļi, uzņemoties ilglaicīgas finanšu saistības, šis bija ļoti būtisks solis Jūrmalā, kur 99% daudzdzīvokļu ēkas ir vairāk kā 50 gadus vecas”, skaidro Igors Krivoručko, “Jūrmalas namsaimnieks” vadītājs. 

Apdrošināšanas uzņēmumu statistika attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām  liecina, ka visvairāk – 60% no pieteiktajiem apdrošināšanas atlīdzību gadījumiem parasti ir  saistīti ar ūdensvadu avārijām. Otrs biežākais negadījuma cēlonis (16%) ir trešo personu prettiesiska rīcība  – vandālisms, grafiti vai namam radīti bojājumi transportlīdzekļu trieciena rezultātā. Tāpat dabas stihiju radītie postījumi, piemēram, vētras laikā nama jumtam uzkrituši koki,  ir bijis par iemeslu atlīdzības izmaksai 12% gadījumu no visām atlīdzību izmaksām daudzdzīvokļu namiem.

Kopš apdrošināšanas uzsākšanas “Jūrmalas namsaimnieks” mājās ir notikuši jau vairāki apdrošināšanas gadījumi. Piemēram, kādā mājā tika salauztas ārdurvis, kur to nomaiņa un remontdarbi būtu īpašniekiem izmaksājuši vairāk kā 800 eiro, bet tā kā mājai bija kopīpašumā esošo daļu apdrošināšana, šīs izmaksas pilnībā sedza apdrošināšanas kompānija.