„Civinity“ pradeda platinti 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, investuotojams siūlo 5 % metinių palūkanų grąžą

2021.10.01

„Civinity“ pradeda platinti 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, investuotojams siūlo 5 % metinių palūkanų grąžą

Viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų įmonių grupių Baltijos šalyse „Civinity“ pradeda platinti viešą obligacijų emisiją, kuria planuoja pritraukti 8 mln. eurų. Siekiamas pritraukti lėšas ketinama naudoti naujų investicijų finansavimui bei 2017 m. obligacijų emisijos refinansavimui.

Obligacijų emisijos išplatinimas užtikrins „Civinity“ strategijoje numatytų projektų įgyvendinimą ir leis toliau investuoti į priemones, skirtas pagrindinių veiklos procesų skaitmenizavimui ir automatizavimui, naujų skaitmeninių produktų klientams kūrimui bei jų patirties gerinimui. Dalis pritrauktų lėšų taip pat bus naudojamos 2017 m. išleistos obligacijų emisijos refinansavimui.

„Obligacijų emisijos leidimą vertiname kaip sėkmingą „Civinity“ grupės ilgalaikės strategijos įgyvendinimo etapą, siekiant užsibrėžto tikslo tapti rinkos lyderiu, transformuojančiu statinių priežiūros ir inžinerinių sprendimų rinką tiek Baltijos šalyse, tiek už jos ribų, – sako Deividas Jacka, įmonių grupės „Civinity“ akcininkas ir generalinis direktorius.

Dviejų metų trukmės skolos vertybinių popierių platinimas vyks vienu dviejų savaičių trukmės etapu. „Civinity“ obligacijų bus siūloma įsigyti privatiems ir instituciniams investuotojams, kuriems bus mokamos 5 % siekiančios metinės palūkanos. Nominali vienos obligacijos vertė – 1000 Eur.

Obligacijas platina AB „Šiaulių bankas“, o emisijos teisiniais klausimais bendrovę konsultuoja advokatų kontora „TGS Baltic“. Naujai išleistos bendrovės obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Vilnius“ administruojamą alternatyviąją vertybinių popierių rinką „First North“.

„„Civinity“ obligacijų emisija, tikėtina, sulauks didelio investuotojų dėmesio, nes įmonė veikia mažo cikliškumo verslo sektoriuje bei turi aiškią ilgalaikę strategiją, kurią sėkmingai įgyvendina.“ – sako Tomas Varenbergas, „Šiaulių banko“ rinkų ir iždo departamento direktorius.

„Civinity“ platina pirmą viešą obligacijų emisiją, tačiau tai – ne pirmas grupės žingsnis obligacijų rinkose. Prieš 4 metus išplatinta 11 mln. Eur nominalios vertės nevieša obligacijų emisija, kurią išpirko nepriklausomos Lenkijos investicijų bendrovės „Credit Value Investments“ (CVI) valdomi fondai.

„„Civinity“ obligacijų emisija, tikėtina, sulauks didelio investuotojų dėmesio, nes įmonė veikia mažo cikliškumo verslo sektoriuje bei turi aiškią ilgalaikę strategiją, kurią sėkmingai įgyvendina.“

Tomas Varenbergas, „Šiaulių banko“ rinkų ir iždo departamento direktorius

SVARBUS ĮSPĖJIMAS:

Šis pranešimas nėra skirtas platinti Jungtinių Amerikos Valstijų naujienų agentūroms arba skleisti Jungtinėse Amerikos Valstijose arba kitose vietose, kuriose toks skleidimas nėra tinkamas. Tam tikrose jurisdikcijose įstatymai gali riboti teisę platinti šį pranešimą ir kitą su viešu siūlymu susijusią informaciją. Asmenys, pas kuriuos patenka šis pranešimas ar atitinkama kita informacija, privalo susipažinti su tokiais apribojimais ir jų laikytis.

Šis pranešimas nėra pasiūlymas arba kvietimas įsigyti AB „Civinity“ („Bendrovė“) vertybinių popierių ir nėra kaip nors su tokiu pasiūlymu arba kvietimu susijęs. Bet koks vertybinių popierių siūlymas vykdomas remiantis informacija, pateikiama Informaciniame dokumente, Bendrovės paskelbtame 2021 m. rugsėjo 30 d. (toliau – Informacinis dokumentas). Vienintelis teisiškai saistantis dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie Bendrovę ir Bendrovės vertybinių popierių siūlymą bei jų įtraukimą į prekybą alternatyviojoje rinkoje First North, yra Informacinis dokumentas, kuris su kitais susijusiais dokumentais gali būti gaunamas iš Bendrovės interneto svetainės (www.civinity.com).

Galimiems investuotojams rekomenduojama prieš priimant investavimo sprendimą perskaityti Informacinį dokumentą, kad jie suprastų visą su sprendimu investuoti į Bendrovės obligacijas susijusią galimą riziką ir grąžą. Informacinis dokumentas parengtas remiantis tuo, kad nebus jokių viešų Bendrovės obligacijų siūlymų, išskyrus viešą siūlymą Lietuvos Respublikoje.

Šiame pranešime minimi vertybiniai popieriai nėra ir nebus registruoti pagal 1933 m. JAV vertybinių popierių įstatymą, su atitinkamomis pataisomis, ir negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Amerikos Valstijose arba Jungtinių Amerikos Valstijų asmenims, jei tokie vertybiniai popieriai nebus įregistruoti pagal minėtą Vertybinių popierių įstatymą arba nebus gautas leidimas išimties tvarka nesilaikyti tokiame Vertybinių popierių įstatyme numatytų registravimo reikalavimų. Nebus įgyvendinamas joks viešas vertybinių popierių siūlymas Jungtinėse Amerikos Valstijose.